opdrachten

Aanleg klimaatbestendige Oeffeltseraam Boxmeer

Waterschap Aa en Maas en gemeente Land van Cuijk gaan de Oeffeltseraam ontwikkelen tot een beek die beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan wordt er een waterberging van 40.000 m3 aangelegd naast industrieterrein Saxe Gotha om wateroverlast tegen te gaan. Tegelijkertijd wordt ook een wateraanvoer bij de Maas gerealiseerd om in periode van droogte de natuurontwikkeling te stimuleren en de grondwaterstand op peil te houden voor de agrarische sector.

Ons team heeft tijdens de voorbereiding in de rol van projectleider meegewerkt aan een klimaatbestendige Oeffeltseraam. Tijdens de uitvoering zullen wij samen met het waterschap directievoering en toezicht verzorgen.

projectdetails

  • locatie:Boxmeer
  • periode:2019-2023
  • klant:Gemeente Land van Cuijk &
    Waterschap Aa en Maas