diensten

Adviseur stikstof

De Porthos-uitspraak van de Raad van State heeft ertoe geleid dat de bouwvrijstelling tijdens de aanlegfase is komen te vervallen. Dit betekent dat bouw en aanleg activiteiten getoetst moeten worden op stikstofdepositie. Wij kunnen voor u een stikstofrapport (AERIUS) opstellen en u daarbij adviseren en begeleiden. Dit doen wij voor zowel de zakelijke als particuliere markt.