opdrachten

Herontwikkeling centrum Boxmeer

Centrum Boxmeer wordt straks het kloppend hart van gemeente Land van Cuijk. Om het centrum toekomstbestendig te maken zal er eerst gewerkt gaan worden aan de infrastructuur, parkeerbehoefte, woonbehoefte en klimaatbestendigheid.

Het team houdt zich bezig met diverse projecten binnen het centrum. Uiteenlopend van woningbouwplannen, waterhuishoudkundige voorzieningen tot aan de aanleg van een fietsstraat.

projectdetails

  • locatie:Boxmeer
  • periode:2019-2025
  • klant:Gemeente Land van Cuijk